Kerstpakket Online

Het geven van een kerstpakket is in Nederland een traditie waarbij werkgevers hun werknemers een doos met presentjes geven. Steeds vaker geven ze de werknemer de mogelijkheid om zelf een kerstpakket te kiezen. Ondertussen mag zo'n 30% van alle medewerkers zelf online een kerstpakket uitzoeken en er is een verschuiving in de markt van traditionele pakketten naar eigen keuze pakketten. Online zoeken, bestellen en kiezen van en kerstpakketten is een trend voor 2007 en naar verwachting zal dit in 2008 verder toenemen..

Geschiedenis
Het gebruik stamt uit het begin van de 20e eeuw. Het personeel dat bij het boerengezin inwoonde, mocht op tweede kerstdag naar huis om het kerstfeest met de eigen familie te vieren. Naast een vrije dag kregen ze ook een mand mee met allerlei lekkere en ook nuttige zaken voor de gehele familie thuis. Dat maakte het samenzijn met Kerstmis extra feestelijk en werd ook gezien als een blijk van waardering voor het gedane werk. Ambachtslieden namen het gebruik over.


Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2007 is de nieuwe geschenkenregeling van toepassing. Tot een totaalbedrag van 70 euro per jaar worden geschenken niet gezien als loon voor de premies. Tot 2007 was dit maximaal 35 euro.


Trends
De belangrijkste trends naast eigen keuze pakketten zijn pakketten met het thema wellness, sport en gezondheid. De inhoud en samenstelling van kerstpakketten word steeds luxer en exclusiever. Daarom bestellen bedrijven al vroeg in het jaar de pakketten voor hun medewerkers. De showrooms van kerstpakketten leveranciers zijn vanaf juli geopend.

Het kerstpakket neemt steeds een belangrijkere rol omdat werknemers zich door het krijgen van een kerstpakket gewaardeerd voelen.. In 2006 werden er een record aantaal kerstpakketten besteld. Met een toename van 4,5% groeide het aantal van 4,2 miljoen in 2005 naar 4,7 miljoen.


Traditionele eindejaarsgeschenken en kerstpakketten

Naast nieuwe mogelijkheden blijven traditionele eindejaarsgeschenken en gewilde product.


Voor meer kerstpakketten kijk op www.radderkerstpakketten.nl

SPAFU